Nieuws

Kamer stemt in met verbod op glyfosaat

De Tweede Kamer heeft 1 december jl. ingestemd met een verbod op de giftige stof glyfosaat in onkruidbestrijdingsmiddelen. GroenLinks wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen drastisch terugdringen. Het is zowel schadelijk voor onze gezondheid als voor de natuur. Daarom is het besluit van de Kamer een goede stap op weg naar het uitbannen van giftige onkruidbestrijdingsmiddelen.

Lees verder

Pagina's