Nieuws

Open brief aan de gemeenteraad van Borne: Maximumsnelheid van 100 km. op de A1/A35 nabij Borne

Het liefst zouden we een nog lagere maximum snelheid willen, maar we kiezen voor een benadering, die volgens ons een breed draagvlak heeft in de Bornse samenleving.

We wijzen opnieuw op twee enorm schadelijke effecten van toenemend verkeer op de A1/A 35 in combinatie met hogere snelheden: geluidsoverlast in nabijgelegen woonwijken en de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals fijnstof. De uitstoot van CO2 draagt bij aan de opwarming van onze aarde.

Ook het toenemend aantal ongevallen baart grote zorgen. Steeds vaker ontstaat er een verkeersinfarct. Ook reacties via het meldpunt van Twentsche Courant Tubantia tonen aan, dat het nu de hoogste tijd is voor maatregelen.

Lees verder

Succes voor GroenLinks Borne

Een initiatief van de afdeling GroenLinks Borne is mede de aanleiding geweest dat de Gemeente Borne op meerdere plaatsen meetpunten heeft geplaatst die onderzoek doen naar de kwaliteit van de lucht m.b.t. de uitstoot van fijnstof en CO2.

Lees verder

Luchtvervuiling op knooppunten Azelo en Buren

GroenLinks Borne ergert zich al enige tijd aan de lakse manier waarop de gemeente Borne omgaat met de signalen over luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door het verkeer over de bovenvermelde knooppunten. Zeker, onlangs zijn er Quick scan "metingen" uitgevoerd door bureau Cauberg-Huigen, dat waren echter geen metingen, maar berekeningen na telling van de verkeersstroom en dat ook nog op plaatsen die niet relevant zijn voor de uitstoot van het bovenvermelde traject. De enige manier om echt een vuist te maken via de gemeente naar Rijkswaterstaat, is om het met elkaar te doen en met klip en klare meetgegevens te komen.

Lees verder