Inspreektekst raadscommissievergadering in Borne dd 21 oktober 2014

Geachte commissieleden

“Alles van waarde is weerloos” Deze bekende dichtregel van Lucebert is ineens weer actueel, nu de raad een besluit moet nemen over de totaalvisie.

Zenderse Es
Zenderse Es

GroenLinks wil opkomen voor wat weerloos lijkt en wat geen stem heeft.

We hebben het over de Zendersche Es.

U gaat binnenkort in de raad een besluit nemen over het wel of niet realiseren van de Verbindingsweg over die Zendersche Es. Voorstanders van deze weg roepen, dat het slechts om de randen gaat van de Es.

Een paar andere citaten dan:

“Het buitengebied van de gemeente Borne kenmerkt zich door het open essenlandschap op de Zenderensche Es”

“De Essen zijn de parels in het landschap”

“Door oprukkende bebouwing, doorsnijding van infrastructuur en schaalvergroting in de landbouw is de ruimtelijke samenhang tussen openheid van de es en verdichting langs de randen vervaagd. Het project is bedoeld om de essen weer zichtbaar te maken in het landschap en waar mogelijk in ere te herstellen”

“Hoe doen we dat? Door het versterken van de randen wordt de landschappelijke eenheid en openheid van de es versterkt.”

Ik citeer uit “De Groene Poort” 7 jaar gebiedsontwikkeling. Voorwoord getekend in oktober 2014: Herman Mulder, wethouder gemeente Borne.

Duidelijker argumenten kan ik niet verzinnen om aan te tonen, dat de verbindingsweg er niet moet komen.

Wat wil GroenLinks dan:

Kies voor een tunnel in de Azelosestraat (dus wel eerst binnen) en blijf af van de Es.

Daarmee wordt optimaal de veiligheid gediend en is er bij calamiteiten binnen Borne altijd die tunnel. Laat die knip maar zitten, dat voorkomt ook sluipverkeer door Bornse Maten en StroomEsch.

Wij beseffen, dat elke oplossing met betrekking tot spoorse doorsnijding en wegeninfrastructuur belangen raakt van mensen in Borne. Wij hebben willen opkomen voor wat Lucebert weerloos noemde. Wij wensen de raad veel wijsheid toe bij de te nemen besluiten.

GroenLinks Borne

Kees Feenstra (vz)