GroenLinks blijft er bij: handen af van de Zendersche Es

Het gemeentebestuur gaat door op de ingeslagen weg, ten koste van leefbaarheid en landschap. GroenLinks Borne heeft een beter plan.

Zendersche Es
Zendersche Es

Aanleiding

In een brief van 10 maart 2015 laten Gedeputeerde Staten van Overijssel weten, dat de provincie planologisch wil meewerken aan een verkenning van de gemeentelijke verbindingsweg 70 km/u , waarbij het trace dicht langs de bestaande bebouwing moet lopen, met een haakse aansluiting op de N743 (rondweg) en met een inpassing die leidt tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Gezamenlijk met het college van B&W van Borne wordt geconcludeerd, dat een knip in de rondweg (N743) niet aan de orde is.

De gemeente Borne moet alle kosten voor onderzoek en realisaties van deze verbindingsweg zelf ophoesten. De provincie wil alleen de eerder toegezegde 0,7 miljoen bijdragen.

De visie van GroenLinks

Allereerst vragen wij ons af voor welk probleem dit een oplossing is:

1. Belangrijke reden voor de raad van Borne bij de vaststelling van de totaalvisie, met die verbindingsweg als eerste stapsteen was immers het onmiddellijk daarna realiseren van een knip in de rondweg. De wijk Bornse Maten zou daardoor verbonden kunnen worden met het centrum van Borne . Die knip komt er niet. De rondweg blijft in functie. Het leefklimaat in de wijk Bornse Maten wordt met dit plan dus niet gediend.

2. Gedeputeerde Staten stellen, dat de verbindingsweg de mogelijkheid geeft om de aangetaste rand van de Zendersche Es met landschapsherstel te verbeteren. Dat is toch een merkwaardige redenering: een weg aanleggen om het landschap te herstellen en er vervolgens ook nog geen cent extra voor over te hebben.

Volgens GroenLinks is het vele malen efficiënter om te werken aan landschapsherstel van de randen van de Es zonder weg. Daarmee wordt ook bereikt, dat vanuit Borne de toegang tot deze Es geen nieuwe barrière krijgt.

3. Borne moet de financiën zelf bijeen sprokkelen. Het gaat hierbij om miljoenen. Dat zal dus ten koste gaan van andere belangrijke zaken. Je kunt een euro maar 1 keer uitgeven.

Conclusie

Alles moet in het werk gesteld worden om dit plan te keren. De verbindingsweg met dure tunnel moet er niet komen. De N743 kan worden aangepast door over het hele traject bij Borne max. 50km/u in te voeren. De spoorwegovergang Oonksweg moet open blijven. Investeer in een spoortunnel in de Azelosestraat (niet toegankelijk voor vrachtverkeer). Daarmee is de spoorveiligheid en de bereikbaarheid tussen twee delen in het hart van Borne het meest gediend.

Afdeling GroenLinks Borne