Afscheid Han ten Bloemendal

Na 11 jaar actief provinciaal GroenLinks bestuurslidmaatschap heeft Han op de provinciale leden vergadering afscheid genomen van het bestuur.

Het bestuur van GroenLinks Borne spreekt haar waardering uit voor het vele werk dat Han voor GroenLinks heeft verricht.

Ondanks het feit dat ze stopt als bestuurslid blijft zij actief als afdelings ondersteuner!

Wij weten zeker dat Han , in haar rol van afdelings ondersteuner van toegevoegde waarde zal zijn voor verschillende afdelingen.

Bestuur GroenLinks Borne

Na 11 jaar actief provinciaal GroenLinks bestuurslidmaatschap heeft Han op de provinciale leden vergadering afscheid genomen van het bestuur.

Het bestuur van GroenLinks Borne spreekt haar waardering uit voor het vele werk dat Han voor GroenLinks heeft verricht.

Ondanks het feit dat ze stopt als bestuurslid blijft zij actief als afdelings ondersteuner!

Wij weten zeker dat Han , in haar rol van afdelings ondersteuner van toegevoegde waarde zal zijn voor verschillende afdelingen.

Bestuur GroenLinks Borne