Roel Martens

Secretaris en Penningmeester

Ik ben Roel Martens, gepensioneerd elektrotechnisch installateur. Ik woon sinds augustus 2006 weer in Borne en ik ben mede verantwoordelijk voor de wederopwekking van GroenLinks Borne. Ik heb diverse werkzaamheden gedaan in Borne,in Friesland en in Gelderland in de gemeente Bronckhorst; eerst in de PPR en na het samengaan met de andere partijen in GroenLinks. Je kunt me bereiken op borne@groenlinks.nl en op tel. 06-36008932.Mijn naam is Roel Martens,
Ik ben op 20 november 1944 geboren in Leeuwarden
In 1956 ben ik met mijn ouders naar Borne verhuisd
Ben bij diverse werkgevers in Twente werkzaam geweest in verschillende beroepen en in 1979 weer naar Friesland verhuisd.
Werkte daar als elektrotechnicus bij een installateur en heb me daar verder bekwaamd als elektrotechnisch aannemer (installateur)
Tijdens mijn tijd als werknemer heb ik bestuurswerk gedaan als voorzitter van de FNV in Boarnsterhim en heb bij de FNV meerdere kaderopleidingen gevolgd.
In die tijd was ik vertegenwoordiger van de FNV en lid van de Kamer van Koophandel in Friesland
In 1986 ben ik zelfstandig installateur geworden met een specialisme in de beroepsscheepvaart, Visserij, zeevaart en binnenvaart en heb vele nieuwe beroepsschepen van elektrische installaties voorzien.
Sinds medio 1970 ben ik eerst lid geweest van de PPR en ben bij de overgang naar GroenLinks, met een korte onderbreking, lid gebleven.
Van 2001 tot 2006 heb ik in de gemeente Hummelo Keppel gewoond en bij de herindeling tot gemeente Bronkchorst heb ik daar mede met mijn vrouw Han ten Bloemendal en andere enthousiastelingen een plaatselijke afdeling van GroenLinks opgezet.
Bij de eerste verkiezing aldaar kwamen we binnen met één zetel, intussen zijn het er twee.
In de zomer van 2006 kwamen Han en ik weer naar Borne en vonden daar de plaatselijke afdeling van GroenLinks slapende.
Han en ik hebben samen de schouders er onder gezet en spoedig kwam ook Martin Tikken daarbij.
Het bestuur werd groter en zo leeft de afdeling weer.
Zodoende heb ik ruim 10 jaar ervaring als bestuurslid bij GroenLinks Borne, het grootste deel van die tijd als plaatselijke secretaris.
Bij de gemeenteraad verkiezing van 2018 stel ik mij beschikbaar voor een raadszetel.